close
search
close

Logg inn


Glemt passord? Personvern

Registrer deg

Ved å registrere deg får du tilgang til dine favorittoppskrifter uavhengig av hvilken enhet du bruker


Slik lager du kjøttrull

Bli med til Kvæfjord, lær om det særegne kulturlandskapet og lær å lage din egen kjøttrull.

today Publisert: 09.11.2019
create Forfatter: Ingrid Lamark

Oppskrift og framgangsmåte for å lage kjøttrull finner du her.

Velkommen til Kvæfjord! Marit Blekastad og Anita Robertsen i Kvæfjord Bygdekvinnelag viser oss hvordan vi lager det tradisjonelle pålegget kjøttrull av sau eller lam. Sauehold er en viktig del av landbruket i Kvæfjord, og kjøttrull lar oss bruke mange deler av denne gode matressursen.

Kvæfjord ligger på Hinnøya og lengst vest i Troms fylke, med grense til kommunene Harstad, Sortland, Tjeldsund og Lødingen. Kvæfjord er en aktiv landbrukskommune, kjent for sine lange jordbrukstradisjoner med sauehold og store avlinger med jordbær og potet. Saueholdet er ikke bare for matauk, at sauene går på utmarksbeite pleier kulturlandskapet og hindrer gjengroing.

Kvæfjord har et helt spesielt kulturlandskap, prega av smale teiger som er skilt fra hverandre med lange steingjerder. Teigene strekker seg fra naustene i fjæra, forbi veien og gårdsbygningene og opp de bratte bakkene til sommerfjøsene i utmarka. Sauene i Kvæfjord går fritt ute i marka fra de slippes ut i juni, til sauesankinga i september. Lammene er vokst opp på morsmelk og gress og vekster på beite i utmarka.

Langs med utmarka fra Skallan til Rå i kommunesenteret Borkenes, går det en kultursti forbi sommerfjøsene, steingjerdene og beiteområdene. Dette området ble i 2017 utpekt til «utvalgt kulturlandskap» av Troms fylkeskommune, Sametinget og Fylkesmannens miljøvernavdeling, på grunn av det særprega og godt bevarte kulturlandskapet.