close
search
close

Logg inn


Glemt passord? Personvern

Registrer deg

Ved å registrere deg får du tilgang til dine favorittoppskrifter uavhengig av hvilken enhet du bruker


Om norsktradisjonsmat.no

Norsktradisjonsmat.no drives av Norges Bygdekvinnelag. Nettsida forvalter, deler og formidler norske mattradisjoner.

Medlemmer, lokallag og fylkeslag i Norges Bygdekvinnelag har gjennom hele organisasjonens historie tatt vare på og fremma norsk matkultur. Vi vil dele av den handbårne kunnskapen om norske mattradisjoner som organisasjonen har vært med på å forvalte.

 

Oppskrifter og innhold

Oppskriftene på norsktradisjonsmat.no er i stor grad basert på innsendte bidrag fra enkeltmedlemmer og lokallag i Norges Bygdekvinnelag. Enkelte oppskrifter er også henta fra publiserte bøker og oppskriftssamlinger som er utgitt i regi av våre fylkes- og lokallag gjennom flere år. Kilden til oppskrifta og informasjon om matrettens opphav er oppgitt ved hver enkelt oppskrift.

Norges Bygdekvinnelag sine fylkes- og lokallag har i mange år samla inn og publisert oppskriftssamlinger fra sitt lokalmiljø og område. I denne artikkelen finner du ei oversikt over bøker og oppskriftshefter gitt ut av eller i samarbeid med lokal- og fylkeslagene.

 

Vil du sende inn din oppskrift? 

Oppskriftene på norsktradisjonsmat.no er samla inn fra medlemmer i Norges Bygdekvinnelag. Hovedsaklig er det lokallag, fylkeslag og enkeltmedlemmer i bygdekvinnelagene kan sende oss oppskrifter på tradisjonsmat fra sine områder, men vi mottar også oppskrifter fra andre.

Oppskriftene skal følge en bestemt mal og kriterier for å bli publisert på norsktradisjonsmat.no. Oppskriftene blir vurdert og redigert av administrasjonen i Norges Bygdekvinnelag. Vi forbeholder oss retten til å redigere eller avvise oppskrifter.

Sende inn oppskrift? Bruk dette skjemaet.

 

Hva er tradisjonsmat?

Mat er mer enn bare mat. Den norske tradisjonsmaten favner historier om folk og lokalmiljø over hele landet. Mattradisjonene forteller om viktige verdier som utnytting av råvarene, fornuftig landbruk, samhold i lokalmiljøet og glede over god mat.

Lat oss ikkje forfedrane gløyma, under alt som me venda og snu; for dei gav oss ein arv til å gøyma, han er større enn mange vil tru – Ivar Aasen

Tradisjonar er ikke statiske. De endrer seg over tid, slik folk og samfunn også endrer seg. Økonomi, tilgang på råvarer og redskap og impulser fra andre folk, steder og kulturer har til en hver tid påvirka matlaginga og kostholdet i Norge.

På norsktradisjonsmat.no har vi valgt ei ganske åpen tolking av begrepet «tradisjonsmat». En tradisjon blir gjerne definert som en skikk som er overført mellom flere generasjoner. For å ivareta dette har vi valgt å sette et tidsmessig skille på 1960-tallet. Oppskriftene vi publiserer må også kunne spores tilbake til et norsk sted eller person.

 

Personer og prosjektutvikling

Norsktradisjonsmat.no blei utvikla i 2017 av Norges Bygdekvinnelag, finanisert av støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Prosjektleder for nettsideutviklinga var Gunn Jorun Sørum. En stor takk til fagkomitéen for prosjektet, som besto av Siss Ågedal, Anne Mari Amlien, Kari Støfringsdal, Mari Gjengedal og Astrid Seime. Videre takker vi medlemmer, lokallag og fylkeslag som har bidratt med oppskrifter.

Matfotograf Jon Marius Nilsson har fotografert mange av tradisjonsmatrettene på norsktradisjonsmat.no. Jon Marius sin portefølje finner du her. Porsgrund Porselænsfabrik, Magnor Glassverk og Noidoi Design Studio har lånt ut porselen og servise til fotograferinga.

Norsktradisjonsmat.no drives av Norges Bygdekvinnelag. Redaktør for norsktradisjonsmat.no er Ingrid Lamark. Ansvarlig redaktør er Cesilie Aurbakken, generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag.

Har du spørsmål? Ta kontakt på e-post post@norsktradisjonsmat.no.