close
search
close

Logg inn


Glemt passord? Personvern

Registrer deg

Ved å registrere deg får du tilgang til dine favorittoppskrifter uavhengig av hvilken enhet du bruker


gammel kjøkkenvekt

Mål og vekt

Hvor mye er egentlig 'åtte potter rømme' og 'fire merker smør'? Her finner du oversikt over mål og vekt.

today Publisert: 06.07.2017
create Forfatter: Gunn Sørum

 

Allerede i Frostatings Bjarkøyrett som gjaldt i Nidaros fra 1100-tallet finner vi beskrivelser av mål og vekt i norsk lov. Denne loven sa at «den som fer med rangt lodd, med range pundar eller bismar eller med range skjepper eller ølaskar skal bøte ni ertogar for hver ting». På denne tiden varierte imidlertid enhetene for lengde, masse og volum fra landsdel til landsdel.

I 1274 ble det fastsatt felles måleenheter for hele landet i Magnus Lagabøte i sin landslov. Mark og skippund var gjeldende vektenheter, og såld og mæle ble brukt til å måle volum. Allikevel ble fortsatt eldre enheter brukt flere steder i landet, og etter unionen med Danmark ble også danske måleenheter brukt.

Litt mer system i sakene ble det når metrisk mål- og vektsystem ble innført ved lov av 22.mai 1875. Ved kjøp og salg ble det forbudt å bruke det gamle systemet, men flere holdt fortsatt fast ved de gamle enhetene også i tida etter dette.

Her er noen eksempler på de gamle målene:

Flytende varer

Grunnmålet for flytende varer var «potten».

 • 1 pott = 4 pægler (peiler) = 0,965 liter
 • 2 potter = 1 kanne = 1,9322 liter
 • 1 måltønne (korntønne) = 144 potter = 4 kvarter (kvartiller) = 8 skjepper = 139 liter
 • 1 skjeppe = 18 potter = 1/8 tønne = 17,37 liter
 • 1 sildetønne = 120 potter = 115,97 liter

Vekt

Pund (skålpund) var grunnmålet.

 • 1 pund = 2 merker = 498, 112 gram
 • 1 mark/merke  16 kvintiner = 249,056 gram
 • 1 lodd = 4 kvintiner = 15,57 gram
 • 1 kvintin = 4 ort = 3,894 gram
 • 1 ort = 4 æser = 0,9735 gram
 • 1 æs = 16 Gran = 0,0608 gram
 • 1 gran = 0,0038 gram
 • 1 bismerpund = 12 skålpund = 24 merker = 5,9808 kg
 • 1 våg = 3 bismerpund = 72 merker
 • 1 skippund = 320 pund = 159,396 kilo

(Så om du skulle være i tvil: 4 merker smør er rett i underkant av 1 kilo, mens 8 potter rømme tilsvarer 7,72 liter.)


I mange gamle oppskrifter kan du komme over mange ulike måleenheter – og enkelte er ikke nødvendigvis i bruk i dag på samme måte som tidligere. Her er en oversikt over de mest vanlige måleenhetene som brukes i dag:

 • 1 ss = 1 spiseskje = 15 ml
 • 1 bs = 1 barneskje = 10 ml
 • 1 ts = 1 teskje = 5 ml
 • 1 kryddermål = 1 ml
 • 1 dl væske = 6 ss
 • 1 ss = 3 ts
 • 1 kopp = ca. 1,5 dl (kaffekopp) / ca. 2,4 dl (tekopp/krus)
 • 1 liter = 10 desiliter = 100 centiliter = 1000 milliliter
 • 1 kilo = 10 hektogram = 1000 gram

Kilder:
 • Norsk mat. Tradisjoner og gamle matretter – Norges Bygdekvinnelag (1994). Utgitt på Landbruksforlaget. Revisjon av «Norsk mat» (1965). Redaktør Kari Aakerholt.
 • Amtmanninnen og hennes døtre – Amlien, Bjørhovde, Dahl, Gustad og Wentzel-Larsen (2013). Utgitt av Stiftelsen Toten økomuseum og historielag
 • Store norske leksikon (lenke åpner i ny fane)